Reguli Emanoil

Membership

Programul Emanoil pentru membrii a luat naștere din dorința unora dintre voluntari de a păstra legătura cu Asociația care le-a fost casă timp de mai mulți ani. Astfel, la cererea lor, am fost nevoiți să creăm un program inclusiv care să le permită, oricând doresc, participarea la activități și susținerea organizației. 

Devine membru Emanoil, orice persoana care trece prin procesul de recrutare și și-a exprimat public și verbal acordul de a intra în Organizație semnând adeziunea de membru. Orice membru Emanoil poate deveni voluntar Emanoil în două situații:

  • continuu: intră în programul de formare Emanoil, este inclus în grupul privat de facebook: Voluntari Emanoil, participă la majoritatea întâlnirilor de formare, beneficiază de oportunități mai vaste de dezvoltare, poate ocupa funcții de conducere. 
  • punctual: doar în cazul anumitori activiăți, este inclus în grupul facebook: Membrii Emanoil, are mai puține oportunități de dezvoltare personală.

Calitatea de membru se poate pierde în situații neachitării taxei de membru în valoare de 10 ron, sumă care asigură buna organizare și continuitatea proiectelor Emanoil. 

Calitatea de voluntar se poate pierde în cazul nerespectării regulamentului de prezență.

SCOP: Creșterea nivelului de formare și dezvoltare personală prin implicarea în experiențe și oportunități de voluntariat. 

Prezență

Orice absentare de la întâlniri sau activități se anunță dinainte, altfel se iau măsurile în cauză (vezi video-ul de prezentare.

Pentru a fi posibilă cuantificarea prezenței și a implicării în Emanoil, toți voluntarii vor fi pontați într-un tabel de prezență care poate fi vizualizat oricând de voluntari prin accesarea linkului din grupul privat: Voluntari Emanoil.

SCOP: Creșterea responsabilității și autoeficacității în legătură cu implicarea consecventă în cadrul unei activități.

Confidențialitate

Discuţiile din interiorul grupului, atât mediul online cât şi faţă către faţă, nu vor părăsi grupul, adică vor fi confidenţiale (glume, povești, mărturisiri, discuții, jocuri, etc.).

De asemenea, membrii Emanoil vor semna și un acord de confidențialitate (NDA) în vederea protejării informației legate de persoane, idei, activități, în scopul prevenirii externalizării informației în raport cu alte persoane sau instituții.

SCOP: Creșterea nivelului de încredere în ceilalți și în sine prin crearea unui climat de siguranță psihologică

Unitate în diversitate

În Asociația Emanoil promovăm egalitatea de gen oferind aceleași șanse de dezvoltare fetelor cât și băieților atât în posturi de conducere cât și în alte poziții în organizație.

De asemenea, încurajăm diversitatea primind în interiorul grupului membri de orice naţionalitate, confesiune religioasă, sex, etnie, cu specifiaţia că aceştia să-şi asume dimensiunea morală a organizației noastree și caracterul creștin al activităților noastre.

În Asociația Emanoil, indiferent de orientările membrilor, vor fi promovate doar valorile conforme crezului creștin-ortodox având convingerea că aceste valori sunt conforme cu dreptul și libertatea umană.

SCOP: Creșterea incluziunii sociale a tinerilor indiferent de condițiile sociale, culoarea pielii sau orientarea confesională.

Non-discriminare

Asociația Emanoil exclude și descurajează orice formă de violență, agresiune, bullying sau discriminare crezând cu desăvârșire în modelul de iubire și toleranță promovat de către Biserica Ortodoxă Română. 

Credem că, dacă Dumnezeu în infinita sa înțelepciune, ne tolerează slăbiciunile și căderile, astfel trebuie să facem și noi unii cu alții. În acest sens, în organizația noastră măsurăm oamenii nu după slăbiciunile și căderile lor ci după calitățile și dorința de a fi conformi cu veșnicia și moralitatea creștin-ortodoxă. Dorința de schimbare și îmbunătățire, este pentru noi motivația minimă necesară pentru a ne deschide inimile către oricine. 

SCOP: Promovarea unui stil de viață non-violent și a toleranței față de persoane diferite de noi.

Asociația Emanoil

0